Rechtschaffene fremde Maurer und Steinhauer

Asociaţii tradiţionale ale calfelor pentru zidari, cioplitori în piatră, fierari, pietrari, muncitori betonişti, lăcătuşi, tinichigi şi constructori de grădini.

Singura asociaţie fără meserii din domeniul prelucrării lemnului...

Din punct de vedere al numărului calfelor călătoare cea mai mică asociaţie, însă foarte unită.

  • Semn distinctiv: cravata (în germană numită „Ehrbarkeit“) neagră
  • Membrii sunt exclusiv bărbaţi
  • Membru fondator al CCEG (Confederation Compagnonnage europèen, europäische Gesellenzünfte)

Pe vremuri breasla privilegiată a zidarilor şi a ciopltorilor în lemn deţinea în afară de lada de maistru şi lada comună a calfelor locale şi străine.

„Onestele calfele străine“ aveau o alianţă secretă, a cărei origine trebuie căutată atât în asociaţia zidarilor cât şi în frăţia orăşenească a zidarilor din Evul Mediu târziu.

Pentru calfele din nordul Germaniei exista obliga-tivitatea călătoriei încă din prima jumătate a secolului XIX. Pentru tineri începerea călătoriei însemna totodată şi acceptarea în rândul frăţiei calfelor. Apartenenţa la vechea instituţie pentru solidaritate îi asigura membrului un anumit statut legat de tradiţie şi siguranţă pe plan social, deoarece, nefăcând parte din asociaţie, calfa putea foarte uşor să nu găsească lucru, să nu obţină un salariu corespunzător, să nu îşi găsească tovarăşi de drum, să nu beneficieze de ajutor în caz de boală şi nici de o înmormântare decentă.

Libertatea de a exercita o meserie şi dizolvarea breslelor în jurul anului 1860 nu au avut efecte directe asupra Asociaţiei Independente a Străinilor. Ea sprijinea calfele călătoare şi cultiva în continuare obiceiurile şi tradiţiile meşteşugarilor.

Cu excepţia unor mici modificări făcute în secolul XIX – printre acestea se numără şi asocierea străinilor cu localnicii - obiceiurile şi tradiţiile „Oneştilor zidari şi cioplitori în piatră“ s-au păstrat neschimbate vreme de peste două sute de ani.

În cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea portul popular modernizat al calfelor călătoare a fost înlocuit treptat cu actualul costum original şi cu caracteristicile sale definitorii. Cu toate acestea s-au păstrat câteva semne definitorii precum pălăria neagră, încălţă-mintea negră, o jachetă cu cel puţin trei nasturi şi evitarea culorii verzi. Cel mai important semn distinctiv îl repre-zintă cravata (în germană numită „Ehrbarkeit“) neagră purtată împreună cu baticul colorat.

Mobilitatea şi ideile mişcării muncitoreşti apărute în secolul al XIX-lea i-a determinat pe „Oneştii străini“ să devină militanţi pentru ideea formării de sindicate. Această mişcare a devenit şi mai puternică la începutul secolului XX şi i-a împiedicat pe nazişti să transforme frăţiile calfelor în organizaţii călătoare ale aşa numitului Front Muncitoresc German. Existenţa frăţiei a fost ţinută secretă în confruntarea cu Frontul Muncitoresc. Încă din Evul Mediu târziu exista interdicţia de a divulga secretele meseriei. Aceste restricţii au făcut posibilă rezistenţa la opresiunile şi interdicţiile de a forma coaliţii.

Începând cu anul 1890 – la sfârşitul erei breslelor - au apărut noi uniuni ale meseriaşilor în construcţii

Între vechea asociaţie şi uniunile proaspăt înfiinţate au existat la început anumite tensiuni, deoarece cei din urmă erau foşti membri ai vechii asociaţii, pe care au părăsit-o având diverse nemulţumiri (deoarece nu exista o altă frăţie) şi din cauza faptului că vechii asociaţii îi era greu să renunţe la statutul de unică grupare de acest gen. Aceste tensiuni au condus la un dezechilibru în armonia profesională şi în solidaritatea sindi-catului. Din păcate rivalitatea crescândă a dus la lupte violente.

Între timp, mai ales datorită cooperării diver-selor uniuni ale CCEG., s-a ajuns la o rivalitate constructivă, bazată pe respect şi acceptanţă.

De mulţi ani „Oneştii zidari şi cioplitori în piatră“ acceptă în rândurile lor şi calfe din domeniul construcţiilor sau alte domenii adiacente, care nu au o breaslă proprie sau a căror breaslă sau frăţie a fost dizolvată. Suntem deosebit de mândri de noile meserii seculare reprezentate în uniunea noastră, precum cea a fierarilor.

Frăţia noastră cu ritualurile ei secrete, ale căror limbaj şi conţinut au o putere de exprimare deosebită şi sunt de o fumuseţe rară, doreşte să reprezinte o alternativă la stilul de viaţă modern şi face eforturi să păstreze continuitatea istorică.